آخرین اخبار مدارس


26 فروردیندبیرستان دوره اول سما

22 فروردیندبیرستان دوره اول سما

20 اسفنددبستان پسرانه سما

19 اسفنددبستان پسرانه سما

19 اسفنددبستان پسرانه سما

13 اسفنددبستان پسرانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول سما

06 آذردبیرستان دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول سما

دبیرستان دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول سما

یک آدم چقدر زمین می خواهد

لئو تولستوی

بی ارزش بودن مادیات

دبیرستان دوره اول سما

ماهنامه رشد برهان ریاضی-آبان 96

مجله رشد

ریاضی دوره اول

دبیرستان دوره اول سما

مجله رشد برهان ریاضی-مهر 96

مجله رشد

ریاضی دوره اول

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل سیاهی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول سما

فربد بهوند

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول سما

نیما علیرضا پور

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدحسین شریفی

مسابقه: آزمون علمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول سما

دانیال علوی

مسابقه: مسابقات قرآنی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد چنگلوایی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیررضا مردانه

مسابقه: اولین دوره مسابقات انشاء نویسی سما با موضوع پرسش م

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیررضا آزادی پور

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدی شریفات

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین ناصری پور

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول سما

رضا گرامی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا زبیدی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول سما

حسن بهمئي

1384/04/30

دبستان پسرانه سما

علي خاكي

1387/04/23

دبیرستان دوره اول سما

دانيال علوي

1383/04/26

دبیرستان دوره اول سما

محمدسجاد احمديان

1384/04/25

دبستان پسرانه سما

سامان آقاجري

1388/04/30